Monday, 19 October 2009

Tranh cho con - Gia đình cá heo

Image Hosted by ImageShack.us

Con trai tôi vẫn bảo đây là bố mẹ và con.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.