Wednesday, 20 June 2012

Châu chấu

Rình bắt được em châu chấu này đây. Ẻm khôn lắm nha, đứng như thế này đố ai nhìn thấy!Saturday, 16 June 2012

Khung hình tặng Bố


Add caption
Mẹ con thằng Chó làm khung hình này tặng Bố nhân dịp Father's Day đây.