Saturday, 24 October 2009

Hoa hay bánh? Bánh hay hoa?

Image Hosted by ImageShack.us

Câu trả lời đúng nhất: Cả hai!

Bên trong là bánh bông lan bình thường. Bên ngoài được bọc bằng bánh ống để giả làm chậu hoa.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.