Monday, 25 October 2010

Tuesday, 19 October 2010

Monday, 11 October 2010

Sunday, 10 October 2010

Hoa tháng Mười

Bức này hoàn tất cách đây hơn 1 tuần nhưng hôm nay mới post. Lý do? Đơn giản thôi. Hoa tháng Mười thì phải post vào ngày 10 tháng 10 năm 2010 lúc 10 giờ 10 phút 10 giây chứ! :)

Thursday, 7 October 2010

Cắm hoa trên bàn tiệc

Coi cách cắm hoa ở đây nhé .Monday, 4 October 2010

Hoa tháng Ba

Đây là bức hoa tháng Ba trong collection Project 2010 - Flower of the Month do Ellen Maurer-Stroh designed.