Tuesday, 18 December 2012

Làm ornaments từ các món trang sức cũ

Ở nhà có các thứ này, bỏ đi thì không nỡ mà dùng thì không thể vì chúng "granny" quá. Đã nhiều lần muốn mang đi goodwill mà còn chưa có dịp. Kỳ này mình bỗng "thông minh bất chợt", đem chúng ra recycle thành ornaments không đụng hàng. Lúc đầu còn định gỡ ra từng hạt để xâu lại, sau đó thì lười nên để vậy luôn.