Monday, 27 September 2010

Hoa tháng hai - Violets


Bức này cùng series "Flower of the Month" đây.

Monday, 20 September 2010

Nàng...

... điệu ghê hông?

Lang thang trên net, lụm được mẫu này coi cute, màu sắc đơn giản nên thêu nhanh lắm. Hoàn tất trong ngày thôi.


Monday, 13 September 2010

Hoa tháng Chín: Aster

Thấy Bích Duyên bên HTT phát động phong trào thêu hoa theo từng tháng (Flower of the Month) nên cũng thêu theo. Tác giả của cái project này là Ellen Maurer-Stroh. Mỗi bức tranh hoa có kích thước nhỏ thôi, 63 X 63. Đã là tháng Chín rồi, nhưng có hề chi. Mình cứ thêu được tháng nào hay tháng đó vậy.

Hoa tháng Chín là Aster. Hoa tháng Mười sẽ là Calendula.

Bạn nào muốn download mẫu cho cái project này thì vào đây nhé.

Thursday, 2 September 2010

Lại tranh thêu

Bức này tuy lớn và chart bị mờ, nhưng màu sắc đơn giản nêu thêu cũng nhanh lắm. Tôi chỉ có ý kiến cho ai muốn thêu bức này là nên dùng vải màu để thêu, sẽ nổi hơn.

Đây là tranh khi mới thêu xong, chưa giặt.