Monday, 19 October 2009

Lồng đèn giấy - Kiểu 4

Tôi xếp kiểu đèn này để tặng cho cháu Bích Hợp, con gái ngoan của người anh on-line PTC.

Image Hosted by ImageShack.us

(Instruction later)

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.