Sunday, 27 July 2014

Sunday, 20 July 2014

Hoa Magnolia


Monday, 14 July 2014

Chân Dung Học TròĐây là quà tặng cho cô giáo trước khi về hưu. Nghe tin quá trễ rằng cô sẽ chuyển về New York sống để chăm lo mẹ già bị bệnh nên sẽ nghỉ dạy luôn. May mà có em Ngọc Nghi tìm dùm chart nho nhỏ để thêu cho kịp trong vòng vài ngày.


Tác phẩm hoàn thành đúng 1 đêm trước buổi học cuối cùng. Gắn tranh lên miếng artist canvas rồi lấy mấy cái pins gắn ghim lên. Bảo Chó ký tên vào. Sáng hôm sau mang vào lớp cho các bé các ký thêm vào để tặng cô.