Friday, 23 October 2009

Bookmark thêu

Tất cả là do tôi tự vẽ kiểu.

tặng cho tay classical guitarist
Image Hosted by ImageShack.us

của cô sinh viên trường Luật
Image Hosted by ImageShack.us

của anh sinh viên ngành Environment
Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.