Tuesday, 20 October 2009

Hộp nhỏ - Kiểu nơ/hoa

Image Hosted by ImageShack.us

Cách Làm:

- Cắt giấy như trong hình, gấp theo đường bút chì. Nếu muốn làm hoa 6 cánh thì cắt 3 cánh hoa thay cho chỗ nơ; hoa 8 cánh thì cắt 4 cánh mỗi bên).

Image Hosted by ImageShack.us

- Dán keo
Image Hosted by ImageShack.us

- Xếp đáy
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

- Xếp nắp
Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.