Wednesday, 6 March 2013

Thương hoa tiếc lá

Không biết ai quăng 2 đoá hoa hồng vào bụi cây trước chợ. Mình thấy được nhặt 2 em về, chăm sóc cho 2 em nhưng 1 em đã "ra đi". Có lẽ ai đó mua hoa trong chợ, gặp ngày hôm đó có gió lớn, 2 cành hoa bị gãy nên vứt đi. Mình thương hoa tiếc lá nên ra được bình hoa nhỏ xíu cắm trong tách cà phê này. (Hoa trắng có sẵn). Chỉ vậy thôi mà mình vui suốt mấy ngày.