Thursday, 24 June 2010

Hoa...
Hái được vài bông hoa này đây. Thật thích quá chừng, toàn là hoa mà tôi mê!

Monday, 14 June 2010

Áo choàng tốt nghiệp


Năm ngoái, Chó Con hoàn tất pre-school, nhưng cái trường Montessori không tổ chức tốt nghiệp. Năm nay, Chó lại hoàn tất mẫu giáo ở trường công. Nhưng cũng không có lễ tốt nghiệp. Nếu đợi tới 8 năm nữa mới được làm lễ tốt nghiệp Junior High thì lâu quá, tội cho Chó quá!

Thế là tôi tự may cho Chó bộ áo và nón ra trường. Tự chụp hình cho ảnh. Dễ thương không nè?

Người ta tốt nghiệp mẫu giáo rồi đó nghe. Hết hè này người ta vô lớp 1 rồi đó nghe! :)

Sunday, 13 June 2010

Vòng hoa choàng cổ/ Leis


Vòng hoa này làm đơn giản nè: mua hoa lan về, ngắt từng hoa ra. Dùng kim may cỡ lớn, chỉ cỡ lớn, xỏ từng bông hoa lại với nhau. Vậy là xong.

Tuesday, 8 June 2010

Hoa dại

Hái hoa dại về cắm chơi...