Monday, 19 October 2009

Birth Record cho con

Image Hosted by ImageShack.us

Ngày con ra đời, con trông bé bỏng đáng yêu vô cùng...

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.