Monday, 19 October 2009

Giỏ giấy

Image Hosted by ImageShack.us

Theo tôi được biết, nghệ thuật 3-D origami xuất phát từ Nhật Bản hiện đang đươc ưa chuộng trên toàn thế giới. Người ta yêu thích nó vì nhiều lý do. Có thể vì cảm giác thoả mãn khi nhìn thấy thành quả của mình. Nhưng với tôi, đây là một môn "tiêu khiển" lành mạnh, giúp cho những phiền muộn trong đời sống của mình như vơi đi. Một lý do quan trọng nữa, với tôi, là mình có thể tái chế những tờ giấy, những trang tạp chí cũ để hoàn thành một tác phẩm có giá trị.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.