Tuesday, 20 October 2009

Hộp đựng quà xếp theo kiểu origami

1. Hộp Tam Giác (Triangle)
Image Hosted by ImageShack.us

2. Hộp Vuông (Square)
Recyled từ cái túi này
Image Hosted by ImageShack.us

Thành phẩm
Image Hosted by ImageShack.us

3. Hộp Ngũ Giác (Pentagonal box)
Image Hosted by ImageShack.us

4. Hộp Lục Giác (Hexagonal box)
Image Hosted by ImageShack.us

5. Hộp Bát Giác (Octogonal Box)
Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.