Saturday, 11 January 2014

Oriental Orchids

Kit của Dimension.

Mẫu thêu rất đẹp, chỉ ngán nhất là phần thêu chỉ kim tuyến.