Friday, 23 October 2009

Hoa Lilly

Image Hosted by ImageShack.us

1. Cắt hoa 6 cánh rồi gấp nếp như trong hình: chỉ gấp 3 cánh xen kẽ thôi, 3 cánh kia để nguyên.
Image Hosted by ImageShack.us

2. Xếp hoa theo nếp gấp. Nếu cần thì dán keo lại cho chắc.
Image Hosted by ImageShack.us

3. Vuốt cánh hoa cho cong ra.
Image Hosted by ImageShack.us

4. Làm nhụy: Cắt từng sợi giấy nhỏ dài, đừng cắt rời mà vẫn còn dính 1 đầu (kiểu cắt dây tua). Quấn lại. Dùng tăm xuyên 1 lỗ qua tâm hoa. Luồn nhụy vô. Vuốt nhụy cho cong.

5. Lá: làm giống lá tulip

6. Trang hoàng tùy ý.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.