Monday, 19 October 2009

Hạc vàng

Image Hosted by ImageShack.us

Nhật mộ hương quan hà xứ thị
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.


Tôi yêu bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu, và mê nhất là hai câu thơ cuối của bài. Vì vậy tôi chọn màu vàng để xếp con hạc này.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.