Friday, 23 October 2009

Thiệp pop-up

Image Hosted by ImageShack.us

Tôi thấy bên VN bây giờ người ta "crazy" về vụ thiệp pop-up. Hừm, tôi lại không thích món này cho mấy, nhưng cũng quyết định thử chơi cho biết.

Hoa calla lily
Image Hosted by ImageShack.us

Thiệp Valentine tặng chàng
Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.