Tuesday, 20 October 2009

Hộp nhỏ - Kiểu vỏ sò

Image Hosted by ImageShack.us

Cắt và xếp giấy như hình mẫu.

Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.