Saturday, 26 April 2014

Tác phẩm lớn nhì trong đời


Mất hơn 2 tháng mới hoàn thành.
Bao gồm khoảng 100 màu chỉ.
Cám ơn 2 em El Pi và Ngọc Nghi đã tạo chart dùm chị. :)