Friday, 24 May 2013

Hoa Magnolia

 
Hình như hoa này có tên Việt là Mộc Lan thì phải? Hoa nở to, trắng muốt, thơm dịu.

 Thursday, 23 May 2013

Birth Record cho Justin