Saturday, 24 September 2011

Kẹp tóc hoa vải

Bắt chước BBR làm kẹp tóc cho các bé gái. Kiểu này xinh ghê mà làm nhanh lắm.


Tuesday, 6 September 2011

Hoa vàng

Hoa cắm từ hồi tháng 7 mà đến giờ mới post. Có ai "siêng" như tui không? :)


Hoa calla lilly vàng này mọc hoang nên tui cắt về cắm thôi.