Sunday, 19 April 2015

Thánh Giá & Hoa Hồng


Thêu từ mẫu của EMS, gồm 62 màu chỉ DMC, kích thước 180X180. Dùng vải aida trắng 14ct của Sensation.

Bắt đầu từ 03/01/15 & hoàn tất vào ngày 04/15/15, đúng một tháng rưỡi.

Hoa dại mùa xuân