Monday, 19 October 2009

Birth Record

Image Hosted by ImageShack.us

Bức birth record này là để tặng cho con gái của người bạn dễ thương on-line.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.