Tuesday, 15 December 2009

Vài kiểu gói quà

1. Quà sinh nhật cho bé gái 4 tuổi - Trang điểm bằng lá tươi và hoa sao nhái bằng giấy.
Image Hosted by ImageShack.us

2. Dùng giấy thô (??) & nhúm xơ khô gói món này, điểm thêm hoa hướng dương bằng giấy. Kiểu này không phải thích hợp cho tất cả mọi người. Nếu người nhận convervative quá thì mình đừng tặng. :D
Image Hosted by ImageShack.us

3. Dùng hoa cúc trắng bằng giấy để trang hoàng
Image Hosted by ImageShack.us

4. Cũng là hoa cúc trắng bằng giấy
Image Hosted by ImageShack.us

5.
Image Hosted by ImageShack.us

6.
Image Hosted by ImageShack.us

7.
Image Hosted by ImageShack.us

8.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.