Sunday, 6 December 2009

Làm đèn cầy hình trụ tam giác

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

1. Vẽ 4 hình tam giác bằng nhau có cùng 1 góc lên giấy bìa cứng. Muốn làm hình kim tự tháp thì mấy sis vẽ 5 tam giác. Gấp giấy lại.
Image Hosted by ImageShack.us

2. Gắn wick vô đầu nhọn của tam giác. Dán keo lại.
Image Hosted by ImageShack.us

3. Làm đèn cầy như bình thường.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.