Sunday, 6 December 2009

Đèn cầy Mosaic

Image Hosted by ImageShack.us

1. Chế từng màu wax vô khuôn. Trong hình là tôi xếp giấy foil xài đỡ.
Image Hosted by ImageShack.us

2. Khi wax đông lại (còn hơi ấm), đem ra cắt từng thỏi tùy ý. Cắt lúc wax còn âm ấm thì dễ hơn, cắt nhẹ như miếng cheese vậy. Nếu để nguội quá sẽ khó cắt.
Image Hosted by ImageShack.us

3. Gắn wick vô khuôn. Trút mấy thỏi wax này vô khuôn. Nấu wax màu trắng (không bỏ màu) cho tan, cho mùi thơm, rồi chế vô khuôn cho ngập hết mấy thỏi wax màu.
Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.