Sunday, 6 December 2009

Đèn cầy trứng

Image Hosted by ImageShack.us

Dùng vỏ trứng làm khuôn và đổ đèn cầy như bình thường.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.