Sunday, 6 December 2009

Dùng lại đèn cầy cũ

Image Hosted by ImageShack.us

Khi dùng đèn cầy, các bạn sẽ thấy đèn cầy không cháy hết mà còn wax chung quanh. Đừng vứt chúng đi, mình sẽ tạo cho chúng 1 đời sống mới. :)

1. Đây là mớ đèn cầy tôi còn. Mấy cái này có màu nhạt tương tự như nhau nên tôi cho nó vô chung. Cái đèn cầy trong jar là hồi đó tôi mua có 1 tì, tôi đã recycled đi recycled lại mới có... 7 lần hà. Ha ha ha... Cái này sẵn trong jar nên tôi sẽ nấu tiếp trong jar luôn.
Image Hosted by ImageShack.us

2. Cũng xử dụng double-boiling method...
Image Hosted by ImageShack.us

3. Nấu xong
Image Hosted by ImageShack.us

4. Cho wick vô
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

5. Kỳ này tôi cho luôn 3 cái wick cho nó... loãng moạn rùng rợn.

NOTE: Nếu các bạn có vụn đèn cầy nhiều màu khác nhau thì các bạn có thể mix cho nó ra màu khác. Cách nữa là làm đèn cầy mới theo như mấy kiểu trước. Các bạn có thể cho đèn cầy vô cái jar như vầy hoặc cái jar clear. Nếu dùng clear jar thì các bạn nhớ pha màu đẹp đẹp. ;)

1 comment:

  1. Mấy hôm nay Be mày mò làm đèn cầy, mình nói mẹ nhớ rồi để vô xem cách của Dì Chôm rồi mẹ dạy cho con, Be nghe thích lắm, cứ hối mẹ riết...

    ReplyDelete

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.