Tuesday, 8 December 2009

Hoa Lan xanh (2)

Nhánh hoa lan được chị bạn tặng hôm nọ đã héo bớt, tôi cắm những bình nhỏ này từ những bông hoa còn lại.

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.