Sunday, 30 November 2014

Tranh thêu: Hoa gì không biếtSau khi thêu xong bức hoa calla lilies thì bỗng nhiên mệt mỏi hơi chán thêu nên tạm nghỉ 1 thời gian xong chọn 1 bức nhỏ xíu để lấy lại hứg khởi.

Mẫu của Thea Gouverneur, hình như chỉ có khoảng 20 màu chỉ thôi. Màu sắc đơn giản, thêu cũng it.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.