Friday, 28 November 2014

Đèn cầy bí đỏ
Đây là 1 project cho Craftsman requirements của Webelos của Chó. Sẵn đang mùa Thanksgiving nên làm đèn cầy này để dùng luôn.

Dùng gel như trong hình, nấu lửa nhỏ cho chảy ra, chế vào lọ đã gắn sẵn tim đèn. Vậy là xong thôi. Cách làm chi tiết thì coi ở đây nhé.

 

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.