Saturday, 29 November 2014

Cross stitch & Ribbon Ornament (4)Em ornament thêu thứ 3 của năm 2014.

Dùng lại cái túi đựng điện thoại có thêu hình hoa pansee để làm cái ornament này. Hàng recycled mà cũng xinh quá đi chứ!

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.