Monday, 7 May 2012

Thiệp hoa nổi

Cái thiệp đầu tay đây!

Bên ngoài chỉ là tấm thiệp đơn giản, nhưng khi mở ra thì chùm hoa sẽ bung lên, gây bất ngờ và thích thú cho người nhận.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.