Friday, 4 May 2012

Lên khung chữ Thọ

Hôm trước thêu chữ Thọ để mừng sinh nhật cậu, nhưng đi kiếm khung khó quá. Cũng không dám đem ra tiệm đặt khung vì nghe nói là mắc lắm mà ngại người Mỹ làm không ra được cái hồn Á Đông. Cuối cùng mua được cái khung này, phải bỏ đi tấm board vì nó "tây" quá. Làm cái board này thế vô. Mèn ui, cái giấy đó cứng ghê, mình phải ghìm con dao mỏi cả tay mà cứ sợ nó trật ra khỏi cái vòng tròn vạch sẵn thì sẽ méo xẹo.

Cuối cùng cũng xong. Em nó đã về nhà mới lâu lắm rồi.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.