Monday, 14 May 2012

Quà tặng cho cô giáo

Tuần rồi là Teacher Appreciation Week của trường Chó Con. Theo lịch trình, mỗi ngày mình mang mỗi thứ giống như trong theme do Hội Phụ Huynh đề nghị để tặng cô giáo. Mình có thể tặng theo ý mình cũng được. Quà không phải mắc tiền hay to tát gì, chỉ là thể hiện lòng tri ân của mình mà thôi. Chương trình như vầy.

Thứ Hai: Note or card. Tôi làm cái thiệp.

Thứ ba: Flower or plant. Tôi tặng chậu hoa tulip nhỏ


Thứ Tư: Class supplies. Tội nghiệp cô giáo ghê, chỉ nghĩ đến học trò. Tặng đồ dùng trong lớp thì cô sẽ dùng cho học trò mà thôi! Có cô giáo nào ở VN chỉ muốn những thứ này vào 20 tháng 11 không nhỉ???

Thứ Năm: Quà tự do

Thứ Sáu: Healthy snack or treat. Tôi dùng kẹo lollipop của See's candy làm thành cái này. Cái này thì không thể gọi là "healthy" được, nhưng mà thôi... kệ! :D Cô giáo thích màu periwinkle, trúng ngay lúc bà boss tặng quà sinh nhật cho tôi gói bằng giấy màu này nên tôi mừng húm cắt ra làm luôn!

Cách làm hoa thì có đây rồi nhé.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.