Thursday, 15 May 2014

Thánh giá hoa hồng

Nhìn thấy mẫu hoa hồng Victoria làm túi đựng mắt kiếng của EMS là mình nghĩ ra ngay thêu thánh giá hoa hồng này. Chỉ cần xoay ngang mẫu nguyên bản rồi thêu thêm cây thánh giá là xong.

Sẽ mang tặng cô giáo dạy Giáo Lý cho Chó vào cuối tuần này (party cuối năm).

1 comment:

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.