Saturday, 17 May 2014

Lên khung: thánh giá hoa




Mua được khung này ở JoAnn, quá thích hợp cho bức tranh này. Mang tặng masoeur ở trường Chó học Giáo Lý thì mới biết 1 điều bất ngờ thú vị: soeur cũng đang kỷ niệm anniversary thứ 25! Hay quá luôn.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.