Sunday, 18 May 2014

Mãi mãi bên nhau

 


Hì hì hì ... Đặt cái tên cải lương như vậy cho bức tranh này. Thì "đôi ta" cùng nhau đi qua những vui buồn, thăng trầm của đời sống đo' thôi.

Thêu từ kit của Elsa Williams, 40 codes chỉ.


No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.