Wednesday, 19 June 2013

Chuẩn bị may túi

Thêu sẵn bức này để mai mốt may túi.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.