Thursday, 19 April 2012

Chùm hoa đỏ

Thêu bức này để tặng. Tấm board màu xanh là tôi tự làm. Lúc đầu chỉ tính khoét ô vuông thôi, nhưng sau nhìn lại thì thấy chùm hoa này nằm theo dạng vòng cung nên mình khoét board hình bán nguyệt cho nó lạ.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.