Wednesday, 14 March 2012

Làm đồ chơi Giáng Sinh

Chế ra mấy món này để dạy cho con làm cho vui, sau đó dạy cho các em Hướng Đạo. Tất cả vật liệu là recycled, nên mấy chục em Hướng Đạo xúm nhau làm mà không tốn một xu.

[Image: xmas002.jpg]

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.