Saturday, 8 February 2014

Origami Hearts

Hôm nay 2 mẹ con cùng nhau xếp mấy chục trái tim như thế này để Valentine sắp tới đem vào lớp tặng cho mỗi bạn của Chó. Thông lệ hàng năm cứ như vậy: mỗi đứa bé sẽ mang vào lớp các tấm thiệp để tặng các bạn khác. Mấy năm trước thì mẹ con mình gói kẹo, làm thiệp này nọ rồi. Năm nay mình "chơi" origami.

Mình bảo con là làm nhiều hơn số bạn trong lớp vì còn tặng cho cô giáo và cô giáo phụ, tặng thầy hiệu trưởng, tặng bác lao công, tặng thầy giáo hay cầm bảng "stop" cho con nít đi qua, tặng các cô giáo cũ, tặng các bạn học cũ, ... nhiều lắm.

Mình dùng giấy in bình thường để làm thôi. Rẻo giấy nho nhỏ còn lại thì làm các trái tim nhỏ.

1 comment:

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.