Saturday, 26 October 2013

Thánh Giá hoa - mùa hè

Đây là 1 trong 4 bức Thánh Giá Hoa bốn mùa của hãng Janlynn. Bắt đầu thêu từ ngày 09/29 cho đến ngày 10/24 thì xong - chưa được 4 tuần. Thêu bức này ngao ngán nhất là backstitch.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.