Thursday, 22 August 2013

Hoa dại (6)Cắm kiểu bình hoa thấp để trên bàn ăn dạng center piece. Coi cách cắm ở đây nhé.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.