Tuesday, 7 August 2012

Summer Homes

1 comment:

  1. Có nhà, có trứng mà chẳng có chim đâu chị nhỉ? Bo chị tự làm à?
    Đồ nghề của em AX giấu hết rồi, giờ chỉ còn toàn khủng long ở ngoài, em chẳng dám động kim.

    ReplyDelete

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.