Wednesday, 20 June 2012

Châu chấu

Rình bắt được em châu chấu này đây. Ẻm khôn lắm nha, đứng như thế này đố ai nhìn thấy!

Đem ẻm về nuôi


Ẻm rủ rê được 1 người yêu về sống chung.

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.