Monday, 11 April 2011

Cô gái Phi Châu


Đây là bức cuối cùng trong bộ 3 bức của collection này . Bức này có kích thước 100X140 còn hai bức kia là 80X140.

Để 3 em đứng chung.


No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.