Sunday, 10 October 2010

Hoa tháng Mười

Bức này hoàn tất cách đây hơn 1 tuần nhưng hôm nay mới post. Lý do? Đơn giản thôi. Hoa tháng Mười thì phải post vào ngày 10 tháng 10 năm 2010 lúc 10 giờ 10 phút 10 giây chứ! :)

No comments:

Post a Comment

Tôi sẽ không trả lời những comment không ký tên.